15 dagen geld terug garantie   Eenmalig betalen, levenslang gebruiken

Blog

Tigermin FAQ

1: Waar kan ik documentatie / handleidingen vinden?

Bezoek deze pagina voor hulp en handleidingen m.b.t. TigerMin: https://www.emvee-solutions.com/nl/categorie%C3%ABn/how-tos-hulp-artikelen/how-to-tigermin/

2: Ik krijg login failed error / Ik kan niet inloggen / Login blijft laden

Allereerst: zorg dat u inlogt met juiste gegevens. U kunt inloggen met ieder Magento beheerder / admin account waarmee u kunt inloggen in Magento zelf. Weet u zeker dat de gegevens correct zijn, maar kunt u nog niet inloggen? Check dan de volgende oplossingen.

Oplossing 1:

Controleer of in het mapje tigermin op uw webserver het bestand: .htaccess aanwezig is. Dit bestand is vereist maar wil soms bij kopiëren of uploaden niet meekomen. Indien het niet aanwezig is kunt u het bestand handmatig opnieuw uploaden. Let wel op dat u echt in het mapje tigermin upload, anders overschrijft u de Magento .htaccess.

Oplossing 2:

Vaak worden de problemen veroorzaakt door een niet functionerende .htaccess in de map tigermin. Als dit bestand wel aanwezig is, maar het nog niet werkt dan kan het zijn dat de server geen rewrite rules ondersteund of dat u geen apache webserver maar bijvoorbeeld een nginx webserver heeft.

Heeft u een nginx webserver? Check dan FAQ item 4. Voor alle andere webservers is het volgende van toepassing:

 • Ga naar uw webserver en open de map tigermin
 • Hernoem het bestand ‘setting.default.php’ naar ‘setting.php’. Hiermee activeert u persoonlijke instellingen, die niet worden overschreven wanneer u TigerMin update.
 • Open nu het bestand setting.php en pas  de instelling ‘$norewrites = true;’ aan naar ‘$norewrites = false’.
 • Upload het setting.php bestand naar uw server om deze te activeren

De inhoud van dit bestand moet er als volgt uit zien dus:

setting

Oplossing 3:

Ga naar uwurl.nl/tigermin/?t=1 en kijk of het dan wel werkt. Als het nu wel werkt komt dat mogelijk door een cache mechanisme op uw server. Vraag u webbouwer of host een uitzondering toe te voegen voor de tigermin map.

3: TigerMin pakt niet de juiste configuratie op mijn shared host omgeving

TigerMin werkt prima op servers met meerdere virtual hosts, echter veel servers maken gebruik van een caching mechanisme zoals Opcache of Varnish cache. Deze mechanismes kunnen de kluts kwijt raken indien u op één server meerdere websites hosts. Schakel daarom deze cache mechanismes uit voor de map /tigermin/ binnen deze cache mechanismes om uw problemen op te lossen.

4: TigerMin gebruiken op een NGINX webserver

Op NGINX webservers worden .htaccess files niet herkent. Echter, zonder de rewrites regels in de htaccess file kunt u geen gebruik maken van TigerMin. Doorloop de volgende stappen om ook voor NGINX de rewrite rules te activeren (uitleg momenteel nog in het Engels):

 • First find your Nginx configuration file. The general config file usually is in /etc/nginx/nginx.conf . But most installations have per domain configurations in /etc/nginx/sites-enabled/. The default domain configuration file is /etc/nginx/sites-enabled/default. It is important to use the correct file or the rewrite will not work.
 • Secondly, add these rules to the file:
  #handle tigermin
  location /tigermin/ {
   index index.php; if (!-e $request_filename) {
    rewrite ^/tigermin/(.*)$ /tigermin/index.php?rt=$1;
   }
  }
  #allow includes of js and css files
  location ~ (^/(tigermin/includes/)) {
   allow all;
  }
  #disallow opening conf files
  location ~ (^/(tigermin/lib/magmi/)) {
   deny all;
  }
 • Please note that these directives should be placed within the http { server { HERE } } context. (But there will be more rewrites in your configuration file, so just place it above the first rewrite.)

Added rewrite rule, but still not working?

Tried everything, still no luck?

 • The final solution is a workaround, to not use rewriting. In order to use this workaround, check FAQ item 2 (solution 2).
5: Ik krijg 'datatables warning: table id=rows - requested unknown parameter .....'

Indien u TigerMin heeft geïnstalleerd, eigen velden aan de formulieren heeft toegevoegd, en vervolgens naar het productenoverzicht gaat moet u daar alle producten ingeladen zien. Het kan echter voorkomen dat er eerst een popup komt met deze foutmelding: Datatables warning: table id=rows – requested unknown parameter ….. 

Deze foutmelding betekend dat er een veld is toegevoegd aan uw formulier, welke niet ondersteund wordt in het product overzicht. In de tekst staat bijvoorbeeld dit: Datatables warning: table id=rows – requested unknown parameter ‘store’. In dit geval heeft u het attribuut ‘store’ toegevoegd aan uw formulier configuratie. Dit attribuut wordt wel ondersteund in het producten toevoegen formulier, echter niet in het product bewerk formulier.

Om dit op te lossen gaat u naar uw formulieren configuratie en wijzigt u bij het veld ‘store’ de instelling zodat hij niet getoond wordt op het product overzicht / bewerk scherm maar wel op het product invoer scherm.

6: Mijn producten verschijnen niet in Magento na het toevoegen vanuit TigerMin

Er zijn verschillende redenen waarom dit kan gebeuren, hieronder leest u de meest voorkomende:

 • Allereerst, controller uw database instellingen. Ga naar Configuratie > Database configuratie en test de connectie.
 • Indien u een eigen formulier heeft samengesteld, maak a.u.b. een nieuw standaardformulier aan en kijk of het daarmee wel werkt.
 • Lukt het nog steeds niet, log dan in op uw Magento backend omgeving en kijk welke attributensets daar aanwezig zijn. Tigermin gaat er vanuit dat het attributenset ‘Default’ bestaat in uw webshop, echter dit hoeft niet perse het geval te zijn. Indien u werkt met eigen attributensets kunt u aan uw Tigermin formulieren het veld ‘attribute_set’ toevoegen om zo uw producten te koppelen aan het juiste attributenset. Lees meer over attributensets van Magento i.c.m. Tigermin
7: Ik krijg de fout: Oooops, your key is invalid

Dit betekend dat het domein waarop u Tigermin wilt gebruiken niet bekend is bij uw licentie. Neem contact op voor verdere hulp.

8: Ik krijg login succesvol maar blijf op de login pagina
 • Dit kan te maken hebben met caching. Controleer a.u.b. wat er gebeurt als u Tigermin benaderd via: uwwebsite.nl/tigermin/?t=1
 • Mocht dat niet werken, probeer dan uw website te openen via https://uwwebsite.nl (dus met HTTPS protocol)
9: De database instellingen worden niet opgeslagen

Dit heeft te maken met de rechten op uw server. De eenvoudigste oplossing is om het bestand /tigermin/lib/magmi/conf/magmi.ini te downloaden van uw server en daar handmatig de database configuratie in te zetten. Let op dat u elke waarde tussen dubbele quotes zet. Een voorbeeld van juiste invulling is dus:

dbname = “databasename”

10: Hoe kan ik Tigermin installeren in een submap zoals bijvoorbeeld www.mijnsite.nl/shop/

Allereerst raden wij aan onze standaard installatie instructies te volgen en te controleren of alles werkt. Veelal zal dit gewoon werken namelijk. Indien het niet werkt adviseren wij het volgende te doen:

 1. Binnen de map tigermin op uw server (welke u tijdens de installatie heeft geüpload naar uw Magento webshop map) vindt u een bestand met de naam .htaccess.
 2. Download het bestand en open het met kladblok
 3. In dit bestand zoekt u deze regel op: “## CONFIGURE THIS FOR SUBDIRECTORY MAGENTO INSTALLATIONS”
 4. Verander de regel daaronder zodat deze klopt voor uw website: “#RewriteBase /home/user/domains/domain.com/public_html/storefolder/tigermin/”
  1. Verwijder de hashtag (#) voor de regel om deze regel te activeren
  2. Vervang het pad achter RewriteBase voor het pad naar TigerMin op uw server.
  3. Weet u niet zeker wat in te vullen? U kunt het .htaccess bestandje downloaden van uw Magento installatie map (1 map hoger dan de TigerMin map dus). Daarin zoekt u de RewriteBase op. Kopieer de regel en plaats deze in het .htaccess bestand dat u in stap 2 heeft gedownload. Voeg tigermin/ toe aan deze regel en alles zou moeten werken.
  4. Sla het bestand op en upload het weer naar de tigermin/ map op uw server.
11: Ik krijg een error 500 in mijn scherm

Indien errors niet worden afgevangen door TigerMin of uw browser zal de server een 500 error geven. Vanuit de server log (error log) kunt u vaak aflezen wat het probleem is. Hieronder echter de meest voorkomende oplossingen voor het probleem:

Oplossing 1

 1. Download het bestand .htaccess in de TigerMin map van uw website
 2. Open het bestand met een tekstbewerker zoals kladblok
 3. Zet een hekje  (#) voor de onderste 3 regels (de regels die beginnen met php_flag)
 4. Sla het .htaccess bestand op en upload het opnieuw naar uw website
 5. Probeer nogmaals TigerMin te openen, als het heeft geholpen ziet u nu het TigerMin login scherm.

Oplossing 2

 1. Hernoem het .htaccess bestand op uw server in de map /tigermin naar old.htaccess
 2. Ga naar http://uwwebsite.nl/tigermin/index.php (vervang uwwebsite.nl voor uw site)
 3. Ziet u TigerMin nu wel?
 4. Indien u nog steeds een error 500 krijgt dient u contact met ons op te nemen via het support gedeelte op onze website
 5. Indien u het TigerMin login scherm ziet is er een probleem met uw webserver. TigerMin werkt namelijk nog niet, echter u ziet enkel het loginscherm.
 6. Neem contact op met uw webmaster / website beheerder en vertel hen: “dat de server een Error 500 geeft bij het gebruik van rewrite rules in de .htaccess bestand.  Staat de rewrites module van apache aan?” Uw webmaster zou hiermee voldoende moeten weten en het probleem moeten kunnen oplossen.
12: Ik zie geen invoervelden in mijn product toevoegen formulier

Ziet u enkel de titelkolommen (groene balk) maar geen velden om ook uw product informatie in te vullen? Mocht het om een nieuwe installatie gaan, controleer dan of u alle stappen reeds hebt geïnstalleerd op uwdomein.nl/tigermin/install

Gaat het om een bestaande installatie, waar het invoerformulier voorheen wel werkte, dan is vermoedelijk de snapshot corrupt geraakt van uw formulier. Om dit op te lossen gaat u naar (uwdomein.nl vervangen voor uw eigen website):

 • Uwdomein.nl/tigermin/install (eerst inloggen op uwdomein.nl/tigermin)
 • Herinstalleer stap 3: Snapshot table installation
 • Open nu opnieuw uw invoerformulier, als het goed is moeten de velden weer getoond worden.
13: Magento 1.9.2.x , TigerMin producten toevoegen werkt niet

Sinds Magento 1.9.2.x is er een kleine aanpassing nodig aan uw formulier configuratie in TigerMin om het werkend te hebben. In uw formulier configuratie bevindt zich het veld ’tax_class_id’. (als dit veld niet aanwezig is, heeft u sowieso geen problemen met toevoegen van producten). Dit veld bevat een tekstuele waarde, waarschijnlijk iets als ‘shipping’. Sinds Magento 1.9.2.x moet dit echter een getal waarde bevatten, namelijk het getal van de BTW klasse ID.

Om te achterhalen wat dit getal moet zijn gaat u vanuit het Magento admin panel naar Verkoop > Belasting > Product belasting klassen > open de BTW klasse die u wilt gebruiken. Na het openen kunt u bovenin de browser uit de URL balk de ID halen van de BTW klasse. In uw URL staat iets als dit:

tax_class_product/edit/id/11/

De 11 in dit geval is het ID dat u moet gebruiken in het TigerMin veld ’tax_class_id’.

14: Niet alle info van de producten komt goed mee / Prijs komt niet mee met productinvoer

Voor correct data invoer in Magento met TigerMin is het van belang dat alle data correct wordt meegestuurd. Om een product zichtbaar te krijgen in uw webshop is een volledige data invoer vereist.  Heeft u problemen met dat een product ingevoerd met TigerMin niet zichtbaar wordt in de wesbhop, of dat u in Magento bepaalde data mist (meestal prijs en/of status informatie), dan is dit hoogst waarschijnlijk een probleem met data invoer. Hieronder de meest voorkomende oplossing voor dit probleem:

Oplossing 1:

Controleer of de standaard vereiste velden voor productinvoer aanwezig zijn in uw formulier configuratie. Aangeraden wordt om de volgende velden altijd te vullen:
sku,type_id,name,price,is_in_stock,weight,qty,status,categorie (indien product getoond moet worden in een categorie pagina)

Deze velden aanwezig, maar nog steeds problemen? Oplossing 2:

In dit geval heeft het met grote zekerheid te maken met de attributeset koppeling richting Magento. In Magento kunt u meerdere attributensets aanmaken onder Catalogus > Attributen > Beheer attributensets. Bij het aanmaken van een product dient u in Magento op te geven welk attributenset u wilt gebruiken. Dit is belangrijk, omdat Magento op basis van dit attributenset bepaald wat er wel of niet getoond moet worden qua invoer en frontend velden bij het product.

Indien u vanuit TigerMin een product invoert, weet TigerMin niet in welk attributenset van Magento u dit product wilt plaatsen. Als dit gegeven ontbreekt kan het zijn dat TigerMin niet goed functioneert en dat de data niet of onvolledig binnen komt in Magento, met het gevolg dat uw product niet goed zichtbaar wordt in de webshop.

Uiteraard is hier een oplossing voor, namelijk door het veld  ‘attribute_set’ toe te voegen aan uw TigerMin formulier configuratie. Daarin zet u vervolgens de naam van uw Magento attributenset. Op deze manier weet TigerMin bij het sturen van de data naar Magento welk attributenset van toepassing is en zal alle data goed meegestuurd worden. Lees hier alles over het gebruik van TigerMin in combinatie met meerdere Magento attributensets.

2 Responses to “Tigermin FAQ”

 1. In de video voor configureerbare producten maken jullie eerst simpele producten aan en daarna het config. product en selecteren jullie de simpele producten. Hoe kan ik de simpele producten selecteren?

  • Emvee Solutions 04/09/2015 at 10:26

   Beste Johan, deze knop vindt u terug in de configuratie. Als u in Tigermin heeft ingesteld op de Nederlandse taal en vervolgens gaat naar Configuratie > Configureer formulieren en dan onderaan klikt op de knop ‘Voeg nieuw attribuut toe’ wordt er een veld toegevoegd aan uw formulier. Klik nu op het loop / zoom icoontje achter het veld om de lijst met attributen te openen.

   Nu opent een nieuw scherm met een lijst van attributen die u kunt toevoegen. Zoek in deze lijst op ‘simples_skus’ en klik op de knop ‘Insert’. Nu wordt dit veld toegevoegd aan uw formulier en kunt u in uw productformulier de simpele producten koppelen.

Geef een antwoord